Warunki Korzystania

DOTYCZY STRONY INTERNETOWEJ I SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWEJ 

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2020 r. 

1- Zastosowanie niniejszych Warunków

 1.  Niniejsze Warunki regulują korzystanie z naszej Strony internetowej i Usług. Niniejsze Warunki regulują również wszystkie oferty i sprzedaż Treści cyfrowych przez nas za pośrednictwem Strony internetowej, a niniejsze Warunki stanowią integralną część prawnie wiążącej umowy między Tobą a Anandą dla każdego zamówienia na Treści cyfrowe. 
 2. Korzystając z naszej Strony internetowej i Usług i/lub składając zamówienie na Treści cyfrowe, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

2- Kim jesteśmy?

 1. Niniejsza Strona internetowa i Usługi są oferowane Tobie, a wszelkie umowy zawarte w odniesieniu do Treści cyfrowych zostaną zawarte z Ananda Digital Technologies B.V.
 2.  Adres naszej siedziby to Nieuwezijds Voorburgwal 292 (1012 RT) w Amsterdamie, Holandia.
 3. Możesz skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem support·@·allyouplay.com lub dzwoniąc pod następujący numer telefonu: +31 20 800-5078. Jesteśmy dostępni dla naszych klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej w dni robocze od 9:00 do 17:00 (CET) oraz telefonicznie w dni robocze od 14:00 do 16:00 (CET).
 4. Nasz numer identyfikacyjny VAT to NL858548033B01.
 5. Przejrzystość jest dla nas ważna, a nasze szczegółowe informacje można znaleźć w naszej informacji prawnej (dostępnej pod adresem https://allyouplay.com/en/legal-notice).

3- Definicje

 1. Do celów niniejszych Warunków następujące terminy mają specjalne znaczenie:
 2. Ananda: Ananda Digital Technologies B.V. lub firma zarejestrowana w rejestrze handlowym w Holandii (Kamer van Koophandel) pod numerem 71017216; określane również jako „my”, „nas” lub „nasz”.
 3. Treści cyfrowe: dane dostarczane w formie cyfrowej przez Anandę bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem Dostawcy Treści cyfrowych, za pośrednictwem Strony internetowej. Termin ten odnosi się do kluczy licencyjnych, kuponów, karnetów sezonowych, doładowań portfela, kodów i kart podarunkowych, które można wymienić na kredyt na platformach Zarządzania Prawami Cyfrowymi.
 4. Dostawca Treści cyfrowych: strony trzecie, od których Ananda nabyła prawo do rozpowszechniania ich Treści cyfrowych.
 5. Platforma zarządzania prawami cyfrowymi: strony trzecie, które publikują lub w inny sposób udostępniają tytuły gier i oprogramowania oraz z którymi można wymieniać Treści cyfrowe związane z tą platformą na kredyt.
 6. Potwierdzenie zamówienia: e-mail potwierdzający otrzymanie twojego zamówienia.
 7. Strony: Ananda oraz Użytkownik.
 8. Strona: Ananda lub Użytkownik.
 9. Usługi: usługi oferowane przez Ananda za pośrednictwem Strony internetowej, w tym między innymi usługi opisane w punkcie 4.
 10. Warunki: skrót używany w odniesieniu do niniejszych warunków użytkowania strony internetowej i sprzedaży treści cyfrowych (tj. tego dokumentu, który obecnie przeglądasz).
 11. Użytkownik: każda osoba fizyczna lub osoba prawna przeglądająca naszą Stronę internetową i/lub zamawiająca Treści cyfrowe, określana również w niniejszych Warunkach jako „Ty” lub „Twój”.
 12. Strona internetowa: strona internetowa oferowana przez Anandę pod następującym adresem URL: www.allyouplay.com.

4- Usługi oferowane za pośrednictwem Strony internetowej

 1. Nasze Usługi obejmują korzystanie ze sklepu internetowego za pośrednictwem Strony internetowej do wyszukiwania i zakupu Treści cyfrowych, które można wymienić na kredyt na odpowiednich platformach Zarządzania Prawami Cyfrowymi. Ta Usługa obejmuje zarządzanie kontami użytkowników.
 2. Nasze Usługi obejmują również zapewnienie wsparcia podczas procesu zamawiania, dostarczenie ogólnych instrukcji dotyczących sposobu wykorzystania Treści cyfrowych oraz zapewnienie właściwej pomocy, jeśli Treści cyfrowe będą nieprawidłowe. Należy jednak pamiętać, że sami nie tworzymy ani nie publikujemy Treści cyfrowych. Wszystkie Treści cyfrowe są tworzone lub publikowane przez Dostawców Treści cyfrowych i oferowane przez nas do sprzedaży za pośrednictwem naszej Strony internetowej. Możemy być zależni od wsparcia Dostawców Treści cyfrowych w przypadku niektórych zapytań.

5- Oferowanie Treści cyfrowych

1- Wszystkie oferty Treści cyfrowych będą posiadały jasny opis wszystkich istotnych dla nich funkcji, abyś mógł podjąć rozważną decyzję o złożeniu u nas zamówienia. Zapewnimy, że Treści Cyfrowe zamówione za pośrednictwem naszej Strony będą:

(a) posiadać opis, ilość i jakość oraz będą posiadać funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i inne funkcje, których się oczekuje; 

(b) nadawać się do celów, w których normalnie wykorzystywane byłyby Treści cyfrowe tego samego rodzaju; oraz 

(c) będą zaopatrzone w odpowiednie instrukcje użytkowania.

2- Ceny Treści cyfrowych zostaną wyraźnie wskazane za pośrednictwem Strony internetowej w euro (EUR) lub w innych odpowiednich lokalnych lub międzynarodowych walutach i będą zawierać wszelkie podatki od wartości dodanej (VAT), w stosownych przypadkach, według odpowiedniej stawki podatkowej. Ceny Treści cyfrowych mogą się zmieniać co pewien czas, jednak całkowita i ostateczna cena każdego zamówienia zostanie wskazana w Potwierdzeniu zamówienia, a zmiany cen nie wpłyną na zamówienia, dla których już wysłaliśmy Potwierdzenie zamówienia.

6- Jak przetwarzamy zamówienia na Treści cyfrowe 

1- Aby kwalifikować się do zamawiania Treści cyfrowych za pośrednictwem naszej Strony internetowej, musisz:

(a) mieć ukończone co najmniej 18 lat, jeśli jest wymaga tego obowiązujące prawo, w celu zawarcia prawnie wiążącej umowy z Anandą; 

(b) być konsumentem, czyli osobą fizyczną działającą poza swoją działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową (tj. wyłącznie do użytku osobistego); oraz 

(c) nie zamierzać odsprzedawać ani w żaden inny sposób udostępniać zakupionych Treści cyfrowych stronom trzecim innym niż odpowiednie Platformy zarządzania prawami cyfrowymi.

2- Wszystkie oferty zależą od dostępności i akceptacji zamówienia przez dostawców Treści cyfrowych.

3- Możesz zamawiać Treści cyfrowe za pośrednictwem naszej Strony internetowej w następujący sposób: 

(a) po rejestracji lub zalogowaniu się na swoje konto Użytkownika możesz dodać dostępne Treści cyfrowe od dowolnego Dostawcy Treści cyfrowych do swojego koszyka;

(b) tak długo, jak przynajmniej jeden element Treści cyfrowej znajduje się w koszyku, możesz przejść do strony kasy, aby potwierdzić zamówienie; 

(c) wyślemy Ci Potwierdzenie zamówienia w celu potwierdzenia naszej akceptacji zamówienia i potwierdzenia zawarcia umowy - regulowanej przez niniejsze Warunki - między Tobą a Anandą; 

(d) jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie dostarczyć zamówionych Treści cyfrowych, poinformujemy Cię o tym na piśmie tak szybko, jak to możliwe;

(e) udostępnimy Ci Treści cyfrowe w ciągu 24 godzin od wysłania Ci Potwierdzenia Zamówienia, chyba że zaznaczono inaczej; oraz 

(f) po uruchomieniu Treści cyfrowych lub wykorzystaniu ich w ramach platformy Zarządzania Prawami Cyfrowymi modyfikowanie, cofanie lub zwrot pieniędzy za zamówienie nie jest już możliwe (więcej szczegółów można znaleźć w punkcie 7); 

4- Możesz zamawiać Treści cyfrowe za pośrednictwem naszej Strony internetowej przy użyciu następujących metod płatności, z zastrzeżeniem rozsądnej dostępności:

(a) karty kredytowe dostarczane przez American Express, China Union Pay, Diners Club / Discover, JCB, MasterCard i Visa; 

(b) następujące systemy portfeli elektronicznych: Paypal; oraz

(c) następujące alternatywne metody płatności: iDEAL, P24, Sofort, Giropay i Multibanco.

5- Należy pamiętać, że metody płatności oferowane za pośrednictwem naszej Strony internetowej mogą wymagać dalszej autoryzacji przez zewnętrznych dostawców i właścicieli programów, co może opóźnić przetwarzanie zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do żądania przedstawienia dowodu tożsamości, jeśli zdecydujesz się na płatność kartą kredytową lub jeśli pojawi się podejrzenie oszustwa.

6- Mimo dołożenia wszelkich starań możemy nie być w stanie zrealizować Twojego zamówienia. W związku z tym - i oprócz wszelkich innych praw do odrzucenia lub anulowania zamówienia - zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia z każdego z następujących powodów:

(a) zamówione Treści cyfrowe nie są już dostępne; 

(b) wycena była oczywistym błędem i nie można zasadnie poprosić nas o zaakceptowanie takiego błędu wyceny; 

(c) Twoja płatność nie została otrzymana lub w inny sposób nie mogłaby zostać poprawnie przetworzona; 

(d) podejrzewamy, że Twoje zamówienie jest niezgodne z niniejszymi Warunkami;

(e) podany nam przez ciebie adres e-mail jest nieprawidłowy lub w gdyż nie moglibyśmy dostarczyć Tobie Treści cyfrowych; lub

(f) nie możemy udostępnić Ci Treści cyfrowych ze względu na siłę wyższą (nadmierny ruch).

7- Anulowanie i zwroty

 1- Jesteś uprawniony do anulowania zamówienia na Treści cyfrowe, bez względu na przyczynę, w następujących przypadkach:

(a) do momentu otrzymania Potwierdzenia zamówienia; lub 

(b) w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym udostępnimy Ci Treści cyfrowe. Możemy poprosić Cię o podanie przyczyny anulowania, ale nie musisz nam tego mówić.

2- Po pomyślnym anulowaniu zamówienia na podstawie punktu 7.1 przysługuje Ci zwrot pieniędzy, a my zwrócimy ci pieniądze w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o powołaniu się na prawo do anulowania zamówienia. Wszystkie zwroty zostaną wypłacone przy użyciu tej samej metody płatności, co w przypadku oryginalnego zamówienia.

3- Ze względów technicznych nie można zapewnić zwrotu pieniędzy za Zamówienia opłacane za pomocą Sofort lub Trustly, z wyjątkiem polecenia Trustly we Francji, Grecji i Luksemburgu.

4- Jeśli chcesz anulować zamówienie, zalecamy skorzystanie z następujących opcji:

(a) wypełniając i przesyłając formularz szablonu wypłaty, który można znaleźć tutaj: https://www.allyouplay.com/refund-request;

 (b) kontaktując się z nami za pomocą kanałów opisanych w punkcie 2.3 i jednoznacznie podając decyzję o anulowaniu zamówienia.

5- Niezależnie od punktu 7.1, nie będziesz już uprawniony do anulowania zamówienia lub otrzymania zwrotu pieniędzy za zamówienie: 

(a) po tym, jak otrzymamy Twoją prośbę o odblokowanie Treści cyfrowych - umożliwiając Ci faktycznie przejrzenie lub obejrzenie Treści Cyfrowych - i po wyraźnej zgodzie, że chcesz zrzec się prawa do anulowania zamówienia lub w inny sposób odstąpić od umowy sprzedaży Treści cyfrowej; lub 

(b) po udanym wykorzystaniu Treści cyfrowych za pomocą odpowiedniej platformy Zarządzania Prawami Cyfrowymi. 

8- Korzystanie z Treści cyfrowych 

 1. Treści cyfrowe zakupione od Anandy muszą zostać zrealizowane za pomocą platformy Zarządzania Prawami Cyfrowymi, dla której zostały zareklamowane przed datą wygaśnięcia wskazaną w ofercie Treści cyfrowych. Jeśli nie wykorzystasz Treści cyfrowych przed datą wygaśnięcia, nie będziesz w stanie w żaden sposób wykorzystać ich wartości. Aby uniknąć wątpliwości, nie przysługuje Ci żaden zwrot pieniędzy za niewykorzystanie Treści cyfrowych przed datą wygaśnięcia.
 2. Po udostępnieniu Treści cyfrowych użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności i bezpieczeństwa wszelkich kluczy licencyjnych, kuponów, karnetów sezonowych, doładowań portfela i kart podarunkowych. Wyraźnie zgadzasz się nie udostępniać treści cyfrowych stronom trzecim innym niż platforma Zarządzania Prawami Cyfrowymi, dla której była przeznaczona.

9- Usługi i treści stron trzecich 

 1. Należy pamiętać, że korzystanie z Treści cyfrowych będzie zwykle podlegać dodatkowym warunkom dostarczonym przez producentów Treści Cyfrowych (np. Umowy licencyjne użytkownika końcowego lub EULA). Gwarantujesz, że będziesz przestrzegać wszystkich wymienionych dodatkowych warunków i zasad.
 2. Ponadto, w celu zapewnienia lepszej wygody użytkowania Strony internetowej, możemy wymagać użycia komponentów technologii stron trzecich, które mogą podlegać Twojej zgody na warunki dostarczone przez te strony trzecie. Dokładamy wszelkich starań, aby w jasny sposób wskazać możliwość zastosowania takich dodatkowych warunków. 
 3. Możemy również wyświetlać treści stron trzecich za pośrednictwem naszej Strony internetowej (np. za pośrednictwem ramek). Te treści są wyłączną odpowiedzialnością i odpowiedzialnością strony trzeciej udostępniającej je Tobie. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności, prawdziwości ani statusu prawnego takich treści stron trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

10- Czego oczekujemy od Ciebie 

Korzystając z naszej Strony internetowej lub Usług musisz:

(a) dołożyć wszelkich starań, aby chronić poufność i bezpieczeństwo swojego konta Użytkownika oraz dane logowania do Strony internetowej lub Usług; 

(b) nie grozić ani nie nękać innych Użytkowników;

(c) nie korzystać z naszej Strony internetowej, Treści cyfrowych lub Usług do przetwarzania treści naruszających prawo lub w inny sposób niezgodnych z prawem; 

(d) nie naruszać praw własności intelektualnej Anandy lub osób trzecich, ani nie popełniać żadnych innych bezprawnych działań wobec Anandy, dostawców Treści cyfrowych, platform Zarządzania Prawami Cyfrowymi lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej;

(e) nie korzystać z naszej Strony internetowej lub Usług w celach komercyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; 

(f) nie korzystać ze zautomatyzowanych środków w celu uzyskania dostępu do naszych Usług lub Strony internetowej, lub w jakikolwiek inny sposób korzystania z nich, poza wykorzystaniem interfejsów wyraźnie przez nas udostępnionych do użytku przez naszych Użytkowników; 

(g) nie zakłócać, ograniczać ani utrudniać dostępu do Strony internetowej lub Usług ani korzystania z niej przez innych Użytkowników; 

(h) nie uzyskiwać dostępu do kont innych Użytkowników, Treści cyfrowych ani w żaden inny sposób, nie uzyskiwać dostępu do żadnych części naszej Strony internetowej lub Usług, o których Użytkownik wie lub powinien mieć świadomość, że nie zostaną one udostępnione ani dostępne ;

(i) nie dostosowywać, nie modyfikować ani nie dokonywać inżynierii wstecznej Strony internetowej, Treści cyfrowych lub Usług, z wyjątkiem przypadków, gdy takich działań nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody; 

(j) nie testować w sposób celowy bezpieczeństwa naszej Strony lub Usług, bez naszej wyraźnej zgody 

(k) nie odsprzedawać ani w żaden inny sposób nie zapewniać (dostępu) naszych Usług lub Treści cyfrowych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody;

(l) postępować zgodnie ze wszystkimi naszymi uzasadnionymi instrukcjami dotyczącymi korzystania z Treści cyfrowych, Usług i Strony, w tym niniejszymi Warunkami; i

(m) przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących postępowania w Internecie, niedyskryminacji, praw własności intelektualnej i ochrony danych.

11- Zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług lub dostęp do Strony internetowej

 1. Jesteśmy uprawnieni do zawieszenia lub zakończenia, ze skutkiem natychmiastowym i na czas nieokreślony oraz bez uprzedniego powiadomienia dostępu lub korzystania przez ciebie z naszej Strony internetowej i Usług częściowo lub w całości, jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że nie zastosowałeś się do żadnej z instrukcji wymienionych w punkcie 10.1 lub innych częściach Warunków. Nie będziesz uprawniony do żadnego odszkodowania ani zwrotu z tego tytułu. 
 2. Niezależnie od punktu 11.1 dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdej decyzji dotyczącej zawieszenia lub zakończenia dostępu do Strony internetowej lub Usług lub korzystania z niej przed wejściem w życie takiej decyzji. 
 3. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu i spowodowania szkód, nasza decyzja o zawieszeniu lub zakończeniu dostępu do Strony internetowej, lub Usług, lub korzystania z niej nie wpłynie na nasze prawo do dochodzenia odszkodowania i wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody i koszty.

12- Treści generowane przez użytkownika 

 1. Możesz przechowywać, przesyłać, potwierdzać lub w inny sposób powodować przetwarzanie treści za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub Usług. Postępując w ten sposób, zachowujesz wszelkie przysługujące Ci prawa w odniesieniu do tej treści, ale przyznajesz nam, Dostawcom Treści cyfrowych, platformy Zarządzania Prawami Cyfrowymi, a także wszystkim zaangażowanym przez nas podwykonawcom z całego świata, wieczystymi, bezpłatnymi, w pełni opłaconymi , niewyłączną licencję na użytkowanie, przechowywanie, hosting, reprodukowanie, wyświetlanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie takich treści w celu dostarczania, promowania, zarabiania i ulepszania naszej Strony internetowej i Usług. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia niniejszej licencji nam, Dostawcom Treści cyfrowych, platformom Zarządzania Prawami Cyfrowymi oraz naszym podwykonawcom bez naruszania jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. 
 2. Zgadzasz się zabezpieczyć wszystkie strony wymienione w punkcie 12.1 i zabezpieczyć je przed wszelkimi zobowiązaniami stron trzecich, roszczeniami, szkodami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami prawniczymi) wynikającymi z lub odnoszącymi się do treści przechowywanych, przesyłanych, publikowanych lub w inny sposób przetwarzanych przez Ciebie za pośrednictwem Usług lub Strony internetowej.
 3. Jesteśmy uprawnieni do usuwania wszelkich treści przechowywanych, wysyłanych lub w inny sposób przetwarzanych za pośrednictwem naszych Usług lub Strony internetowej, jeśli jest to konieczne do ochrony naszych praw lub praw osób trzecich. Jesteśmy uprawnieni do tego ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia, ale postaramy się o tym poinformować z wyprzedzeniem, aby dać Ci rozsądny czas na złagodzenie naruszenia. W zakresie dozwolonym przez prawo będziemy informować Cię o wszelkich otrzymywanych przez nas raportach od stron trzecich, które twierdzą, że naruszasz ich prawa.

13- Zmiany Strony internetowej i Usług 

 1. Jesteśmy uprawnieni do zmiany Usług i Strony internetowej w dowolnym czasie i według własnego uznania. Staramy się to robić przy minimalnym negatywnym wpływie na dostęp lub korzystanie z Usług i Strony oraz staramy się z wyprzedzeniem informować o wszelkich czynnościach konserwacyjnych. W odniesieniu do zmian opisanych w punkcie 13.1 dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 2. Jesteśmy uprawnieni do trwałego zaprzestania świadczenia Usług Tobie lub zaprzestania dostarczania Tobie Strony internetowej w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Ponadto jesteśmy uprawnieni do ograniczenia funkcjonalności Usług i Strony internetowej. W odniesieniu do zmian opisanych w punkcie 13.1 dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

14- Zmiany warunków

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany Regulaminu wejdą w życie dla wszystkich Użytkowników niezwłocznie po opublikowaniu zmian na naszej Witrynie lub po poinformowaniu Cię o zmianach za pomocą innych odpowiednich kanałów. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi Regulaminem, musisz zaprzestać korzystania z Usług i Strony internetowej oraz nie będziesz mieć możliwości zakupu dalszych Treści cyfrowych.

15- Ochrona danych i prywatność 

 1. Aby zapewnić Ci korzystanie z naszej Strony internetowej lub Usług, możemy potrzebować przetwarzania Twoich Danych osobowych. Ponadto możesz samodzielnie przechowywać, przesyłać, wysyłać, zatwierdzać lub w inny sposób przetwarzać treści zawierające dane osobowe za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub Usług. 
 2. Nasza polityka prywatności (dostępna na https://www.allyouplay.com/en/privacy-notice) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje Dane osobowe, gdy korzystasz z naszych Usług lub Strony internetowej. Przeczytaj ją przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług. Korzystając z naszej Strony internetowej i Usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z tą polityką prywatności. 

16- Bezpieczeństwo i odpowiedzialne ujawnianie

1- Zdajemy sobie sprawę z wagi zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów i danych, dlatego bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem. Zdajemy sobie jednak sprawę, że pomimo naszych wysiłków luki mogą nadal istnieć. Jeśli przypadkowo natrafisz na usterkę w naszych Usługach lub Stronie internetowej, prosimy:

 • zgłoś to nam bez zbędnej zwłoki, abyśmy mogli jak najszybciej podjąć środki zaradcze; 
 • nie korzystaj ani nie wykorzystuj luki w stopniu większym, niż jest to absolutnie niezbędne do oceny jej zasięgu i zgłoszenia jej nam (np. nie zakłócaj korzystania z Usług lub Strony internetowej innym użytkownikom, nie kopiuj danych z naszych systemów i nie wykorzystuj tej luki do przeprowadzania ataku lub masowej komunikacji przeciwko stronom internetowym lub usługom stron trzecich); 
 • nie udostępniaj luki w zabezpieczeniach żadnej stronie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; i 
 • powinieneś przesłać nam wszelkie raporty o podatności na zagrożenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres security·@·allyouplay.com. Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie w ciągu dziesięciu dni roboczych i traktujemy Twój raport i tożsamość jako informacje poufne.

2- Zgadzamy się nie wnosić roszczeń odszkodowawczych w związku z wykryciem luki w zabezpieczeniach na naszej Stronie internetowej, pod warunkiem przestrzegania kroków opisanych w punkcie 16.1.

17- Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie nasze prawa własności intelektualnej, w tym między innymi prawa autorskie, znaki handlowe, prawa do projektowania, prawa do baz danych i know-how, w związku z Usługami, Treściami cyfrowymi lub Stroną internetową, w tym wyborem i układem treści generowane przez użytkowników, o których mowa w punkcie 12, są i pozostaną wyłączną własnością Anandy oraz, w stosownym zakresie, jej licencjodawców zewnętrznych (np. Dostawców Treści cyfrowych).
 2. Niniejsze Warunki nie przyznają żadnej licencji ani innych praw do korzystania z naszych znaków towarowych, logo lub projektów, ani nie przekazujemy Tobie żadnej naszej własności intelektualnej. 

18- Gwarancje

1- Staramy się świadczyć nasze Usługi przy użyciu rozsądnego pod względem handlowym poziomu umiejętności i staranności. Jednakże, z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w niniejszych Warunkach, wykluczamy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie gwarancje, warunki lub oświadczenia dotyczące Treści cyfrowych, Usług lub Strony internetowej. Na przykład nie udzielamy żadnych gwarancji ani zobowiązań dotyczących niezawodności, dostępności, nienaruszalności lub przydatności do potrzeb naszych Usług i Strony internetowej. Usługi i Strona internetowa są świadczone „w stanie, w jakim się znajdują”.

19- Odpowiedzialność i odszkodowania

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Ciebie, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z korzystaniem z naszej Strony internetowej lub Usług, niezależnie od charakteru roszczenia (tj. czynu niedozwolonego, umowy lub w inny sposób).
 2. Jeżeli wyłączenie odpowiedzialności określone w punkcie 19.1 nie będzie możliwe do wyegzekwowania względem Ciebie, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do odszkodowania za szkody do maksymalnej wartości zamówienia (zamówień) złożonych i zaakceptowanych przez nas.
 3. Żadne z wyjątków lub ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach nie będą miały zastosowania do szkód polegających na obrażeniach ciała lub śmierci, lub szkód spowodowanych umyślnym niewłaściwym postępowaniem lub rażącym niedbalstwem z naszej strony.
 4. Zgadzasz się zabezpieczyć nas i chronić nas przed wszelkimi zobowiązaniami stron trzecich, roszczeniami, szkodami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami prawniczymi) wynikającymi z twojego dostępu do Usług lub Strony internetowej, lub korzystania z nich.

20- Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

 1. Niniejsze Warunki podlegają prawu holenderskiemu, bez stosowania kolizji przepisów/zasad. Dołożymy starań, aby wszystkie powstałe spory zostały najpierw rozwiązane polubownie. Jeśli nie będziemy w stanie znaleźć polubownego rozwiązania, musisz najpierw przesłać wszelkie spory powstałe w związku ze Stroną internetową, Usługami lub Warunkami na platformę Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR) udostępnianą przez Komisję Europejską (dostępną pod adresem https: // ec.europa.eu/consumers/odr). Zrobimy to samo, jeśli mieszkasz w Belgii, Niemczech, Luksemburgu lub Polsce. We wszystkich innych przypadkach spory będą przekazywane wyłącznie do właściwego sądu w Amsterdamie, w Holandii.
 2. Jeśli korzystasz z naszej Strony internetowej wyłącznie do użytku osobistego (tj. jesteś konsumentem) i mieszkasz w kraju, który zgodnie z obowiązkowym prawem nie zezwala na wybór prawa, jurysdykcji lub miejsca opisanego powyżej, prawa obowiązujące w kraju zamieszkania będą obowiązywać, a spory mogą być przekazywane do lokalnej jurysdykcji i miejsca.

21- Różne

 1. Niniejsze Warunki są dostępne przede wszystkim w języku angielskim i wszystkie regulowane przez nie umowy będą uważane za zawarte w języku angielskim. Wszelkie tłumaczenia na inne języki mogą być zapewniane dla wygody użytkownika, ale angielski oryginał zawsze będzie wiodący w odniesieniu do interpretacji niniejszej Polityki oraz wszelkich warunków lub umów przez nią regulowanych.
 2. Jesteśmy uprawnieni do podwykonawstwa naszych praw i obowiązków związanych z wykonywaniem Usług na rzecz osób trzecich bez Twojej zgody.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków stanie się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać w całości, a Ananda i Użytkownik zgadzają się negocjować w dobrej wierze w odniesieniu do ważnego i wykonalnego postanowienia zbliżającego się tak blisko, jak możliwy zamiar nieważnego lub niewykonalnego postanowienia w celu jego zastąpienia.
 4. Brak egzekwowania przez Anandę któregokolwiek postanowienia Umowy w dowolnym momencie nie będzie uważany za zrzeczenie się jego prawa na podstawie niniejszych Warunków ani nie będzie naruszać jego prawa do podjęcia dalszych działań.