Polityka Prywatności

ktualizacja: 12 czerwca 2020 r. 

1- Wprowadzenie 

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) wykorzystywana jest przez Ananda Digital Technologies B.V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy prawa Holandii z biurami w Amsterdamie, Holandia, z siedzibą w Nieuwezijds Voorburgwal 292, (1012 RT) Amsterdam, Holandia i zarejestrowany w rejestrze Izby Handlowej pod numerem rejestracyjnym 71017216 (dalej: „Ananda” lub „my”). Z przedstawicielami ds. Ochrony danych firmy Ananda można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dataprotection·@·allyouplay.com.
 2. Niniejsza Polityka odnosi się do każdego przetwarzania identyfikujących Cię danych lub może być wykorzystana do identyfikacji Ciebie poprzez („Dane osobowe”) przez Anandę, takiego jak, ale nie wyłącznie, przetwarzania za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.allyouplay.com ( dalej: „Strona internetowa”). 
 3. Ananda może wprowadzać poprawki do niniejszych Zasad w dowolnym momencie. W przypadku zmiany Polityki, zmieniony dokument będzie dostępny po opublikowaniu zmienionej Polityki na tej Stronie internetowej https://www.allyouplay.com/en/privacy-notice. W razie jakichkolwiek pytań po przeczytaniu niniejszej Polityki lub chęci skorzystania z praw określonych w niniejszej Polityce, prosimy o kontakt z Anandą za pośrednictwem wyżej wymienionych danych.
 4. Niniejsza Polityka składa się z następujących segmentów:

2-Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

1- W trakcie wizyty na Stronie internetowej i/lub wszelkich zamówień złożonych za pośrednictwem Strony internetowej, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane. Ananda jest odpowiedzialna za określenie celu i sposobu przetwarzania tych Danych osobowych i dlatego jest uważana za administratora danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).

2- Ananda może przetwarzać Dane osobowe w następujących okolicznościach:

 •  Jesteś gościem Strony internetowej, na przykład, gdy żądasz informacji o Anandzie, Stronie internetowej i/lub produktach/usługach dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej; 
 • Składasz zamówienie za pośrednictwem strony internetowej; 

Dane osobowe przetwarzane są automatycznie

3-  Podczas odwiedzania naszej witryny i bez względu na to, czy złożysz zamówienie, możemy automatycznie gromadzić Dane osobowe o Tobie lub Twoim urządzeniu. Nie zamierzamy identyfikować Cię za pomocą tych danych, ale możliwa jest bezpośrednia lub pośrednia identyfikacja na podstawie takich danych. Z tego powodu niniejsza Polityka informuje Cię o naszym wykorzystywaniu tych danych w przejrzysty sposób. Automatycznie gromadzone dane osobowe mogą obejmować:

 •  Twój adres IP 
 • Twój identyfikator urządzenia (mobilnego)
 •  Informacje o twoich ustawieniach, takich jak format ekranu, rozdzielczość ekranu, ustawienia języka, informacje o przeglądarce (dane użytkownika) i/lub o systemie operacyjnym
 •  Identyfikator klienta detalicznego
 •  Wszelkie strony odwiedzone na tej Stronie internetowej 
 • Preferencje Strony internetowej
 •  Twoja lokalizacja (w tym kod kraju) i strefa czasowa.

4- Przetwarzamy powyższe dane za pomocą plików cookie i podobnych technik. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszym oświadczeniu o plikach cookie: https://www.allyouplay.com/en/cookie-policy 

Dane osobowe, które udostępnia użytkownik

5- W celu uzyskania dostępu do strony internetowej nie jest wymagane przekazanie nam danych osobowych. Ponadto nie jest wymagane zakładanie konta.

6- Możemy przetwarzać Twoje dodatkowe dane osobowe, kiedy składasz zamówienie, tworzysz konto lub wysyłasz do nas zapytanie. Obejmuje to następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Twoje dane kontaktowe
 • Twój adres
 • Twój adres e-mail 
 • Twój numer telefonu (komórkowego)
 • Twoja nazwa użytkownika/hasło 
 • Twój adres IP 
 • Twoja data urodzenia
 • Wszelkie inne dane kontaktowe

 

7- Jeśli zdecydujesz się dobrowolnie podać nam swoje Dane osobowe inne niż powyższe, zalecamy ograniczenie tego ujawnienia do absolutnego minimum i nieprzekazywanie nam wrażliwych lub szczegółowych danych osobowych, takich jak dane ujawniające Twoją rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związku lub jakiekolwiek dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznej identyfikacji osoby, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące zachowania seksualnego lub orientacji seksualnej danej osoby.

Dane osobowe przetwarzane przez naszych partnerów

 8- Osoby trzecie mogą przetwarzać Twoje dane osobowe za pośrednictwem naszych stron internetowych w celu zapewnienia nam określonych produktów i usług. Dane osobowe przetwarzane przez partnerów dotyczą:

 

1- Szczegółów płatności: Nasi partnerzy ds. płatności i analizy ryzyka mogą przetwarzać Dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Ananda nie ma dostępu ani nie bierze udziału w (przetwarzaniu) takich danych. Dlatego nasi partnerzy systemów płatności mogą być uważani za niezależnego kontrolera w rozumieniu RODO. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak nasi partnerzy systemów płatności przetwarzają Twoje dane, odsyłamy Cię do stron internetowych tych partnerów:

 - Checkout.com - Polityka prywatności 

- iDEAL - Polityka prywatności 

- emailage - Polityka prywatności 

- P24 - Polityka prywatności 

- PayPal - Polityka prywatności 

- Wirecard - Polityka prywatności

 

2- Partnerzy reklamowi: Nasi partnerzy reklamowi mogą przetwarzać Dane osobowe podczas Twojej wizyty na Stronie i Twoich zainteresowań, aby zapewnić Ci dostosowane reklam na naszej Stronie internetowej. Więcej informacji na temat przetwarzania takich Danych osobowych, w tym na temat sposobu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie, można znaleźć w oświadczeniu dotyczącym plików cookie: 

- CJ - Polityka prywatności 

- Daisycon - Polityka prywatności 

- Facebook - Polityka prywatności 

- Google - Polityka prywatności 

- Reddit - Polityka prywatności 

3- Pośrednicy/agregatorzy treści: Możemy korzystać z pośredników/agregatorów treści w celu realizacji zamówienia z wydawcą produktu, który zamierzasz kupić. Tacy pośrednicy/agregatorzy treści mogą przetwarzać Dane osobowe dotyczące Twoich zakupów w celu zweryfikowania kwalifikowalności do konkretnego zakupu, dostosowania waluty i wymogów dotyczących podatku VAT. Chociaż wszelkie takie informacje będą przetwarzane w formie zagregowanej/zanonimizowanej w jak największym stopniu, pośrednicy/agregatorzy treści i wydawcy mogą przetwarzać Twoją nazwę użytkownika, adres e-mail, identyfikator klienta detalicznego, nazwę kraju, kod waluty i adres IP. Pośrednicy/agregatorzy treści są podmiotami przetwarzającymi dane w rozumieniu RODO i zawarli z nami umowę o przetwarzaniu danych w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych.

4- Wydawcy: możemy przekazać dane osobowe wydawcy zakupionego tytułu/produktu, bezpośrednio lub za pośrednictwem pośrednika/agregatora treści. Takie dane mogą obejmować dane wymienione powyżej w sekcji 2.8.3. i będą przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji zamówienia. W przypadku przetwarzania jakichkolwiek danych przez wydawcę, tacy wydawcy są niezależnymi administratorami danych w rozumieniu RODO. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wydawcy przetwarzają Twoje dane, odsyłamy Cię do stron internetowych tych wydawców: 

- Blackhawk Network - Polityka prywatności 

- epay Worldwide - Polityka prywatności 

- ExertisZtorm - Polityka prywatności 

- Genba - Polityka prywatności 

- Incomm - Polityka prywatności 

- Microsoft - Polityka prywatności 

- Nexway - Polityka prywatności 

- Nintendo - Polityka prywatności 

Dane dotyczące nieletnich 

9-Korzystanie ze Strony internetowej jest zabronione dla dzieci poniżej 18 roku życia. Dzieci poniżej 18 roku życia nie mogą składać zamówień ani zakładać konta. Dlatego Ananda nie przetwarza świadomie danych od osób nieletnich. Jeśli jako rodzic lub przedstawiciel prawny podejrzewasz, że Ananda przetwarza dane Twojego dziecka lub małoletniego, który jest pod Twoją opieką, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej. 

3- W jakim celu przetwarzamy Dane osobowe?

1- Naszymi głównymi celami, dla których przetwarzamy Twoje Dane osobowe, jest oferowanie możliwie najlepszych usług, optymalizacja naszej Strony internetowej i usług oraz zapewnienie ich ciągłości. Mówiąc dokładniej, Twoje Dane osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 1.  Aby zrealizować Twoje zamówienie: wydaje się to oczywiste, ale możemy potrzebować pewnych danych osobowych o Tobie w celu przetworzenia i realizacji Twojego zamówienia.
 2. Aby spersonalizować Stronę internetową: masz możliwość dostosowania sposobu korzystania ze Strony internetowej do swoich potrzeb, na przykład poprzez zmianę języka Strony internetowej. Aby Twoje dane zostały zapamiętane, możemy w tym celu przetwarzać Twoje Dane osobowe, takie jak unikalny identyfikator i adres IP. Jeśli utworzyłeś konto, Twoje preferencje mogą być powiązane z Twoim kontem.
 3. Aby ulepszyć naszą Stronę internetową: nieustannie pracujemy nad ulepszeniem naszej Strony internetowej i wygody użytkowników oraz dodawaniu nowych funkcji. Przetwarzanie danych analitycznych (w formie zagregowanej) jest do tego niezbędne.
 4. Aby zabezpieczyć naszą Stronę internetową: w celu zapewnienia najlepszej możliwej wygody użytkownika konieczne jest zapobieganie złośliwym stronom trzecim (np. Hakerom). Dlatego stale monitorujemy nasze usługi i korzystanie z naszych usług. Kiedy zidentyfikujemy potencjalne zagrożenie, możemy podjąć natychmiastowe działania, aby zapobiec zakłóceniom lub nieautoryzowanemu korzystaniu z naszych usług.
 5. Aby się z Tobą komunikować: podczas kontaktu z nami przetwarzamy Twoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail oraz wszelkie inne dane osobowe, które nam przekazujesz.
 6. W celach marketingowych: Dane osobowe mogą być wykorzystywane do dostarczania biuletynów i ofert dotyczących naszych produktów i usług.
 7. W celu spełnienia obowiązku prawnego: możemy być zobowiązani przez prawo lub na mocy nakazu sądowego do przetwarzania i/lub przekazywania niektórych Danych osobowych.

2- Istnieje kilka podstaw prawnych, przez które Ananda jest zobowiązana do przetwarzania Twoich danych osobowych. Obowiązujące są wymienione poniżej: 

 1. Aby umożliwić Anandzie zawarcie z Tobą umowy, po upływie której Ananda zawrze niniejszą umowę, taką jak między innymi umowa dostawy produktów i/lub usług firmy;
 2. Aby umożliwić Anandzie wypełnienie jej ustawowych obowiązków; 
 3. Aby umożliwić Anandzie prowadzenie działań marketingu bezpośredniego, takich jak między innymi informowanie o naszych produktach i ocenę jej skuteczności; 
 4. Przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Anandę, w tym do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych;
 5.  Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich Danych osobowych w celach określonych powyżej;

3-  Podanie wymaganych Danych osobowych zgodnie z art. 2.6 jest niezbędnym warunkiem złożenia zamówienia lub założenia konta. Jeśli te informacje nie zostaną dostarczone, Ananda może nie być w stanie wypełnić swoich zobowiązań. Podanie innych Danych osobowych nie jest obowiązkowe.

4- Kto może otrzymać Dane osobowe?

1- Ananda przekazuje Dane osobowe stronom trzecim, tak zwanym „odbiorcom”, jeśli jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce. Odbiorcy (kategorie) danych osobowych to:

 1.  Nasi dostawcy, tacy jak między innymi strona zapewniająca hosting naszych danych oraz inni zewnętrzni dostawcy IT;
 2.  Inne firmy powiązane z Anandą, jeśli jest to konieczne do celów zgodności, raportów wewnętrznych, audytu i/lub bezpieczeństwa lub wykonania umowy z Tobą;
 3.  Nasz księgowy, doradcy prawni i inni profesjonalni usługodawcy zaangażowani przez Anandę;
 4.  Nasi dostawcy usług analitycznych w celu oceny skuteczności naszej strony internetowej; 
 5. Organy rządowe, jeśli jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych organowi nadzorującemu (np. Holenderskiemu Organowi Ochrony Danych) lub innym organom rządowym;
 6.  Firmom zapobiegającym oszustwom - możemy angażować strony trzecie w celu zbadania nieuczciwych działań i zapewnienia ochrony naszej własności i/lub praw; 
 7. Jeśli Dane osobowe muszą być przekazywane stronom trzecim w przypadku fuzji i przejęć, sprzedaży części jej aktywów lub w przypadku reorganizacji korporacyjnej;

2- Tam, gdzie Ananda przekazuje Twoje dane odbiorcom, którzy przetwarzają te dane tylko w imieniu Anandy, a nie na własne potrzeby, Ananda zawarła pisemne umowy z tymi odbiorcami (tzw. Procesorami w rozumieniu RODO) dotyczące przetwarzania Twoich danych .

3- Zasadniczo Ananda nie przekazuje Danych osobowych poza Unię Europejską lub organizacje międzynarodowe, chyba że zachodzi jedna z następujących sytuacji:

4- Ananda przekazuje Dane osobowe innym firmom, w tym akcjonariuszom tych firm, które należą do grupy, do której należy Ananda. Możliwe, że firmy te znajdują się poza Unią Europejską. Ananda i te firmy podjęły odpowiednie środki zabezpieczające w celu zagwarantowania prawidłowego przetwarzania Twoich Danych osobowych.

5- Jeżeli Dane osobowe zostaną przekazane przez Anandę w inny sposób poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowych, Ananda ustala, czy zastosowanie ma decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, jak określono w odpowiednim ustawodawstwie, a jeśli tak nie jest, przekazanie danych powinno odbywać się tylko w razie potrzeby i z obowiązującymi zabezpieczeniami. W takim przypadku kopia danych dokumentów jest dostępna w Ananda. 

5- Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Możemy wówczas zatrzymać Twoje Dane osobowe, jeśli jest to wymagane lub konieczne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, lub do spełnienia wymogów prawnych, sprawozdawczych lub audytowych. W miarę możliwości anonimizujemy lub pseudoanonimizujemy Twoje Dane osobowe lub przechowujemy je tylko w formie zagregowanej.

6- Jak zabezpieczamy Dane osobowe?

 1. Ananda bardzo ceni bezpieczeństwo Twoich Danych osobowych. W związku z tym Ananda zastosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich Danych osobowych, wdrażane są następujące środki:
 • Przekazywanie danych za pośrednictwem Strony internetowej jest szyfrowane;
 •  Serwery, na których przechowywane są Twoje Dane osobowe, są chronione hasłami i odpowiednimi środkami bezpieczeństwa; 
 • Wyszukiwarki nie mogą indeksować Danych osobowych;
 •  Dostęp do serwera jest ograniczony do osób, dla których ta wiedza jest konieczna;
 •  Serwery są zaktualizowane; 
 • Dane osobowe są przechowywane w postaci zaszyfrowanej;

7- Twoje prawa

 1. RODO gwarantuje Ci, jako osobie, której dane dotyczą, pewne prawa: 
 • Brak zgody: W zależności od sytuacji masz prawo do wyrażenia zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych oraz warunków, na jakich odbywa się to przetwarzanie.  
 • Prawo dostępu: Masz prawo żądać od nas, bez ograniczeń, w rozsądnych odstępach czasu i bez nadmiernych opóźnień lub kosztów, i) potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane, ii) informacji o celach, dla których dane osobowe są przetwarzane, iii) kategorii odpowiednich Danych osobowych oraz iv) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym Dane osobowe są ujawniane. Masz prawo do otrzymywania, w zrozumiałej formie, informacji o przetwarzanych Danych osobowych oraz wszelkich dostępnych informacji dotyczących źródła (źródeł). Ponadto masz prawo do znajomości podstawowej logiki automatycznego przetwarzania Danych osobowych, które Cię dotyczą.
 • Sprostowanie, usunięcie, zablokowanie lub usunięcie: Użytkownik, w stosownych przypadkach, ma prawo do sprostowania, usunięcia, zablokowania lub usunięcia swoich Danych osobowych, które nie są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi ochrony danych, w szczególności, gdy charakter danych jest niekompletny lub niedokładny. 
 • Powiadomienie: Masz prawo do powiadomienia stron trzecich, którym ujawniono Twoje Dane osobowe, gdy otrzymałeś jakiekolwiek sprostowanie, usunięcie, zablokowanie lub usunięcie, jak podano powyżej, chyba że takie powiadomienie okaże się niemożliwe lub wymaga od nas zbyt wielu działań.
 • Wycofanie zgody: W przypadku, gdy przetwarzamy Dane osobowe dotyczące Ciebie na podstawie Twojej uprzedniej zgody na przetwarzanie, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
 • Skarga do odpowiedniego organu: Masz prawo złożyć skargę do odpowiednich organów ochrony danych, np. Autoriteit Persoonsgegevens w Holandii.  

8- Co jeszcze należy wiedzieć?

 1. Niniejsza Polityka obowiązuje do momentu jej wycofania przez Anandę. Jeśli nie wyrażasz już zgody na stosowanie się do niniejszej Polityki, musisz zaprzestać korzystania z naszej Strony internetowej. 
 2. Niniejsza Polityka jest dostępna głównie w języku angielskim. Wszelkie tłumaczenia na inne języki mogą być zapewniane dla wygody, ale angielski oryginał zawsze będzie prowadził w odniesieniu do interpretacji niniejszej Polityki oraz wszelkich warunków lub umów przez nią regulowanych.Niniejsza Polityka podlega prawu holenderskiemu, bez stosowania norm kolizyjnych. Dołożymy starań, aby wszystkie powstałe spory zostały najpierw rozwiązane polubownie. Jeśli nie będziemy w stanie znaleźć polubownego rozwiązania, wszelkie spory powstałe między Anandą a Użytkownikiem w związku ze Stroną internetową, Usługami lub Warunkami będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Amsterdamie w Holandii.
 3. Jeśli korzystasz z naszej Strony internetowej wyłącznie do użytku osobistego (tzn. jesteś konsumentem) i mieszkasz w kraju, który zgodnie z obowiązkowym prawem nie zezwala na stosowanie ustaw, jurysdykcji lub miejsca jurysdykcji wymienionych powyżej, obowiązywać będą prawa obowiązujące w kraju zamieszkania, a spory mogą być przekazywane do miejsca lokalnej jurysdykcji.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań po przeczytaniu niniejszej Polityki lub chęci skorzystania z jakiegokolwiek prawa określonego w niniejszej Polityce, prosimy o kontakt ze wskazaniem danych szczegółowych znajdujących się w niniejszej Polityce lub wysłanie e-maila na adres dataprotection·@·allyouplay.com.