Privacy Policy

Bijgewerkt: 10 september 2019

 1. Introductie
  1. Dit privacybeleid (hierna: “Beleid”) wordt gebruikt door Ananda Digital Technologies B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland, kantoorhoudende aan (1076 EE) Fred. Roeskestraat 115, Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 71017216 (hierna: “Ananda” of “wij”)). De vertegenwoordigers van Ananda voor gegevensbescherming zijn bereikbaar via e-mail op [email protected].
  2. Dit beleid is van toepassing op alle verwerking van gegevens die u identificeren of die kunnen worden gebruikt om u te identificeren met ("persoonlijke gegevens") door Ananda, zoals maar niet beperkt tot verwerking via de website op https://www.allyouplay.com ( hierna: “Website”).
  3. Ananda kan dit beleid op elk moment wijzigen. In het geval dat het beleid wordt gewijzigd, wordt het gewijzigde beleid aan u ter beschikking gesteld door publicatie van het gewijzigde beleid op deze website https://www.allyouplay.com/en/privacy-notice. Mocht u na het lezen van dit beleid nog vragen hebben, of de rechten willen uitoefenen zoals die in dit beleid zijn opgenomen, neem dan contact op met Ananda via de hierboven vermelde gegevens.
  4. Dit beleid bestaat uit de volgende segmenten:
 2. Welke persoonsgegevens verwerken we?
  1. Tijdens uw bezoek aan de website en / of bestellingen die via de website worden geplaatst, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Ananda is verantwoordelijk voor het bepalen van het doel en de middelen voor de verwerking van deze Persoonsgegevens en wordt daarom beschouwd als Gegevensbeheerder onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
  2. Ananda kan Persoonsgegevens verwerken in de volgende omstandigheden:
   1. U bent een websitebezoeker, bijvoorbeeld wanneer u informatie vraagt over Ananda, de website en / of producten / diensten die via de website beschikbaar zijn;
   2. U plaatst een bestelling via de website;

    Persoonsgegevens die automatisch worden verwerkt
  3. Wanneer u onze website bezoekt, en ongeacht of u een bestelling plaatst, kunnen we automatisch persoonlijke gegevens over u of uw apparaat verzamelen. We hebben niet de intentie u te identificeren met dergelijke gegevens, maar het is mogelijk om u direct of indirect te identificeren op basis van dergelijke gegevens. Om deze reden informeert dit beleid u op een transparante manier over ons gebruik van deze gegevens. Automatisch verzamelde persoonlijke gegevens kunnen zijn:
   1. Uw IP-adres
   2. Uw (mobiele) apparaat-ID
   3. Informatie over uw instellingen, zoals schermverhouding, schermresolutie, taalinstellingen, browserinformatie (user agent) en / of besturingssysteem
   4. RetailCustomerID
   5. Alle pagina's die u op de website heeft bezocht
   6. Uw websitevoorkeuren
   7. Uw locatie (inclusief landcode) en tijdzone.
  4. Wij verwerken bovenstaande gegevens door middel van cookies en vergelijkbare technieken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vind je in onze cookieverklaring: https://www.allyouplay.com/en/cookie-policy

   Persoonsgegevens die door u worden verstrekt
  5. Voor de enkele toegang tot de website is het niet vereist om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Verder is het niet nodig om een account aan te maken.
  6. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, een account aanmaakt of een vraag voor ons heeft, kunnen wij aanvullende Persoonsgegevens over u verwerken. Dit omvat de volgende persoonlijke gegevens:
   1. Uw voornaam en achternaam
   2. Je contactgegevens
   3. Jouw adres
   4. E-mailadres
   5. Uw (mobiele) telefoonnummer
   6. Uw gebruikersnaam / wachtwoord
   7. Uw IP-adres
   8. Je geboortedatum
   9. Alle andere contactgegevens
  7. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig persoonlijke gegevens te verstrekken, anders dan de bovenstaande, raden wij u aan om deze openbaarmaking tot het absolute minimum te beperken en ons geen gevoelige of speciale persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of genetische gegevens, biometrische gegevens die worden verwerkt voor de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksuele gedrag of seksuele geaardheid.

   Persoonsgegevens verwerkt door onze partners
  8. Het is mogelijk dat derden via onze websites persoonsgegevens over u verwerken om ons bepaalde producten en diensten te kunnen leveren. Persoonsgegevens die door partners worden verwerkt, hebben betrekking op:
   1. BetalingsgegevensOnze betalingspartners kunnen Persoonsgegevens verwerken voor de betaling van uw bestelling. Ananda heeft geen toegang tot of betrokkenheid bij (de verwerking van) dergelijke gegevens. Onze betalingspartners kunnen daarom worden beschouwd als een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor meer informatie over hoe onze betalingspartners met uw gegevens omgaan, verwijzen wij u naar de websites van deze partners:
    - iDEAL - Privacy Policy
    - P24 - Privacy Policy
    - PayPal - Privacy Policy
    - Wirecard - Privacy Policy
   2. Ad-partners: Onze advertentiepartners kunnen Persoonsgegevens over uw bezoek aan de Website en uw interesses verwerken om u op maat gemaakte advertenties voor onze Website te kunnen aanbieden. Meer informatie over de verwerking van dergelijke Persoonsgegevens, inclusief hoe u uw toestemming voor een dergelijke verwerking kunt intrekken, vindt u in de cookieverklaring:

    - CJ - Privacy Policy
    - Daisycon - Privacy Policy
    - Facebook - Privacy Policy
    - Google - Privacy Policy
    Reddit - Privacy Policy
   3. Intermediaries / aggregators: we kunnen tussenpersonen / aggregators gebruiken om uw bestelling uit te voeren bij de uitgever van het product dat u van plan bent te kopen. Dergelijke tussenpersonen / aggregators kunnen Persoonsgegevens over uw aankopen verwerken om te controleren of u in aanmerking komt voor een specifieke aankoop, om de valuta aan te passen en voor btw-vereisten. Hoewel dergelijke informatie zoveel mogelijk in geaggregeerde / geanonimiseerde vorm wordt verwerkt, kunnen tussenpersonen / aggregators en uitgevers uw gebruikersnaam, e-mailadres, retailcustomerID, naam, landcode, valutacode en IP-adres verwerken. Tussenpersonen / aggregatoren zijn gegevensverwerkers in de zin van de AVG en hebben met ons een verwerkersovereenkomst gesloten om een ​​veilige verwerking van uw gegevens te waarborgen.
   4. Publishers: we kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan de uitgever van de titel / het product dat u koopt, hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon / aggregator. Dergelijke gegevens kunnen de gegevens bevatten die hierboven in paragraaf 2.8.3 zijn vermeld. en worden alleen verwerkt als dit nodig is om uw bestelling uit te voeren. Wanneer een van deze gegevens wordt verwerkt door een uitgever, zijn dergelijke uitgevers onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG. Voor meer informatie over hoe publishers met jouw gegevens omgaan, verwijzen we je naar de websites van deze publishers

    - Blackhawk Network - Privacy Policy
    - epay Worldwide - Privacy Policy
    - ExertisZtorm - Privacy Policy
    - Genba - Privacy Policy
    - Incomm - Privacy Policy
    - Nexway - Privacy Policy

    Gegevens over minderjarigen
  9. Het gebruik van de website is niet toegestaan voor kinderen onder de 18 jaar. Kinderen onder de 18 jaar mogen geen bestellingen plaatsen of een account aanmaken. Ananda verwerkt daarom niet bewust gegevens van minderjarigen. Als u als ouder of wettelijke vertegenwoordiger vermoedt dat Ananda gegevens verwerkt van uw kind of een minderjarige die aan uw zorg is toevertrouwd, neem dan contact met ons op via de hierboven vermelde contactgegevens.
 3. Voor welke doeleinden verwerken we Persoonsgegevens?
  1. Onze primaire doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken, zijn om u de best mogelijke service te bieden, onze Website en services te optimaliseren en de continuïteit ervan te waarborgen. Meer specifiek kunnen uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
   1. Om uw bestelling uit te voeren: dit lijkt voor de hand liggend, maar we hebben mogelijk bepaalde persoonlijke informatie over u nodig om uw bestelling te verwerken en uit te voeren.
   2. Om de Website te personaliseren: u heeft de mogelijkheid om de Website-ervaring aan uw behoeften aan te passen, bijvoorbeeld door de taal van de Website te wijzigen. Om uw wijzigingen te onthouden, kunnen we persoonlijke gegevens over u verwerken, zoals een unieke ID en uw IP-adres. Als u een account heeft aangemaakt, zijn uw voorkeuren mogelijk aan uw account gekoppeld.
   3. Om onze website te verbeteren: we werken constant om onze website en uw gebruikerservaring te verbeteren en nieuwe functionaliteit toe te voegen. Het verwerken van analytische data (in geaggregeerde vorm) is hiervoor essentieel.
   4. Om onze website te beveiligen: om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden, is het noodzakelijk om kwaadwillende derden (bijv. Hackers) buiten de deur te houden. We monitoren daarom constant onze dienstverlening en het gebruik van onze diensten. Wanneer we een mogelijke dreiging identificeren, kunnen we onmiddellijk actie ondernemen om verstoring of ongeautoriseerd gebruik van onze services te voorkomen.
   5. Om met u te communiceren: wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij uw contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres en alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.
   6. Voor marketingdoeleinden: uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u nieuwsbrieven en aanbiedingen voor onze producten en diensten te bezorgen.
   7. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting: we kunnen wettelijk of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn om bepaalde Persoonsgegevens te verwerken en / of over te dragen.
  2. Ananda heeft verschillende rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. De toepasselijke zijn hieronder opgesomd:
   1. Om Ananda in staat te stellen een overeenkomst met u aan te gaan, waarna Ananda uitvoering zal geven aan deze overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot de overeenkomst tot levering van Ananda producten en / of diensten;
   2. Om Ananda in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
   3. Om Ananda in staat te stellen directmarketingactiviteiten uit te voeren, zoals maar niet beperkt tot het informeren over onze producten, en om de effectiviteit daarvan te beoordelen;
   4. De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door Ananda worden nagestreefd, inclusief het belang om haar zakelijke activiteiten uit te voeren, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen van fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen die bescherming van Persoonsgegevens nodig hebben;
   5. Uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden;
  3. Het verstrekken van de gevraagde Persoonsgegevens onder artikel 2.6 is een noodzakelijke voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling of het aanmaken van een account. Als deze informatie niet wordt verstrekt, kan Ananda mogelijk niet aan haar verplichtingen voldoen. Het verstrekken van andere persoonlijke gegevens is niet verplicht.
 4. Wie kan persoonlijke gegevens ontvangen?
  1. Ananda geeft Persoonsgegevens door aan derde partijen, de zogenaamde "ontvangers", indien dit nodig is voor de doeleinden die in dit Beleid worden vermeld. De (categorieën van) ontvangers van de Persoonsgegevens zijn:
   1. Onze leveranciers, zoals maar niet beperkt tot de partij die de hosting van onze data verzorgt en andere externe IT-leveranciers;
   2. Andere bij Ananda aangesloten bedrijven, als dit nodig is voor compliance, interne rapportages, audit- en / of beveiligingsdoeleinden of de uitvoering van een overeenkomst met jou;
   3. Onze accountant, juridische adviseurs en andere professionele dienstverleners die door Ananda zijn ingeschakeld;
   4. Onze analytische dienstverleners om de effectiviteit van onze website te beoordelen;
   5. Overheidsinstanties, als wij verplicht zijn uw Persoonsgegevens te verstrekken aan een toezichthouder (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) of andere overheidsinstanties;
   6. Bedrijven voor fraudepreventie, we kunnen derden inschakelen om frauduleuze handelingen te onderzoeken en ervoor te zorgen dat onze eigendommen en / of rechten worden beschermd;
   7. Als Persoonsgegevens moeten worden overgedragen aan derden omdat Ananda wordt gekocht of samengevoegd, of een deel van de activa wordt verkocht, of in het geval van een bedrijfsreorganisatie;
  2. Waar Ananda uw gegevens doorgeeft aan ontvangers die deze gegevens alleen in opdracht van Ananda verwerken en niet voor eigen doeleinden, heeft zij met deze ontvangers (zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG) schriftelijke afspraken gemaakt over de verwerking van uw gegevens.
  3. Ananda geeft in principe geen Persoonsgegevens door buiten de Europese Unie of internationale organisaties, tenzij een van de volgende situaties van toepassing is:
  4. Ananda geeft Persoonsgegevens door aan andere bedrijven, inclusief de aandeelhouders van deze andere bedrijven, die behoren tot de groep waarvan Ananda deel uitmaakt. Het kan zijn dat deze bedrijven buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Ananda en deze bedrijven hebben passende maatregelen genomen om een ​​juiste omgang met uw Persoonsgegevens te garanderen.
  5. Mocht Ananda op een andere manier Persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties, dan zal Ananda bepalen of een adequaatheidsbesluit zoals vermeld in de relevante wetgeving van toepassing is en, indien dat niet het geval is, zal de doorgifte alleen plaatsvinden als er voldoende waarborgen zijn. van toepassing zijn. In dat geval is een kopie van de betreffende documenten beschikbaar bij Ananda.
 5. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
  1. We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken. We kunnen uw Persoonsgegevens dan bewaren als dit vereist of nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te voldoen aan wettelijke, rapportage- of auditvereisten. Waar mogelijk anonimiseren of pseudo-anonimiseren we uw Persoonsgegevens of we bewaren deze alleen in geaggregeerde vorm.
 6. Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?
  1. Ananda hecht grote waarde aan de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Daarom zal Ananda technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Om uw Persoonsgegevens veilig te houden, worden de volgende maatregelen genomen:
   1. Overdrachten van gegevens via de website zijn versleuteld;
   2. Servers waarop uw Persoonsgegevens zijn opgeslagen, worden beschermd met wachtwoorden en passende beveiligingsmaatregelen; 
   3. Zoekmachines zijn geblokkeerd voor het indexeren van de persoonlijke gegevens;
   4. Servertoegang is beperkt tot personen met een need-to-know;
   5. Servers zijn up-to-date
   6. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een gehashte vorm;
 7. Jouw rechten
  1. De AVG garandeert u als betrokkene bepaalde rechten:
   1. Bezwaar: Afhankelijk van de situatie heeft u het recht om toestemming te geven of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en de voorwaarden waaronder deze verwerking plaatsvindt.
   2. Toegang: u hebt het recht om ons, zonder beperking, met redelijke tussenpozen en zonder buitensporige vertraging of kosten, i) een bevestiging te vragen of uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt, ii) informatie over de doeleinden waarvoor persoonlijke gegevens worden verwerkt. De gegevens worden verwerkt, iii) de betrokken categorieën van Persoonsgegevens, en iv) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens worden verstrekt. U hebt het recht om in begrijpelijke vorm een ​​mededeling te ontvangen van de Persoonsgegevens die worden verwerkt en van alle beschikbare informatie over de bron (nen). Bovendien heeft u recht op kennis van de onderliggende logica van de geautomatiseerde verwerking van op u betrekking hebbende Persoonsgegevens.
   3. Rectificatie, wissing, blokkering of verwijdering: u hebt, waar van toepassing, het recht op rectificatie, wissing, blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens die niet worden verwerkt in overeenstemming met de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder wanneer de aard van de gegevens is onvolledig of onnauwkeurig.
   4. Kennisgeving: U hebt het recht op kennisgeving aan derden aan wie uw Persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer u een rectificatie, wissing, blokkering of verwijdering hebt gekregen zoals hierboven vermeld, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt te zijn of een onevenredige inspanning vereist. van ons.
   5. Toestemming intrekken: wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw voorafgaande toestemming voor die verwerking, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.
   6. Klacht bij relevante autoriteit: u heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten, bijv. de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.
 8. Wat is verder belangrijk om te weten?
  1. Dit beleid is van kracht totdat het wordt beëindigd door Ananda. Als u niet langer akkoord gaat met dit beleid, moet u uw gebruik van onze website staken.
  2. Dit beleid wordt beheerst door de wetten van Nederland, zonder toepassing van conflicterende wetten. We zullen eerst proberen om elk geschil dat ontstaat in der minne te schikken. Mochten we niet tot een minnelijke oplossing kunnen komen, dan zullen eventuele geschillen die tussen Ananda en de Gebruiker ontstaan ​​in verband met de Website, de Diensten of de Voorwaarden uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.
  3. Als u onze website alleen voor persoonlijk gebruik gebruikt (dwz u bent een consument) en in een land woont dat, door dwingend recht, de hierboven beschreven rechtskeuze, jurisdictie of locatie niet toestaat, de wetten van het land waar u woont zijn van toepassing en geschillen kunnen worden voorgelegd aan uw lokale jurisdictie en locatie.
  4. Mocht u na het lezen van dit beleid nog vragen hebben of enig recht willen uitoefenen zoals vermeld in dit beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen met de gegevens die in dit beleid aan u zijn verstrekt, of stuur een e-mail naar [email protected].