Gebruiksvoorwaarden

VOOR DE WEBSITE EN VERKOOP VAN DIGITALE CONTENT

Laatst bijgewerkt: 10 september 2019

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website en services. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen voor en verkoop van digitale inhoud door ons via de website en deze voorwaarden maken integraal deel uit van een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Ananda voor elke bestelling van digitale inhoud.
  2. Door onze website en diensten te gebruiken en / of een bestelling voor digitale inhoud te plaatsen, erkent u deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.
 2. Wie zijn we?
  1. Deze website en de diensten worden u aangeboden door, en eventuele overeenkomsten met betrekking tot Digitale Content worden gesloten met Ananda Digital Technologies B.V.
  2. Ons geregistreerde (en bezoek) adres is Fred. Roeskestraat 115 (1076 EE) in Amsterdam, Nederland.
  3. U kunt contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] of bel ons op het volgende telefoonnummer: +31 20 800-5078. Onze klantenservice is bereikbaar via e-mail op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur (CET) en telefonisch op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur (CET).
  4. Ons btw-identificatienummer is NL858548033B01.
 3. Definities
  1. Voor de toepassing van deze voorwaarden hebben de volgende termen een speciale betekenis:
  2. Ananda: Ananda Digital Technologies B.V. of het bedrijf dat geregistreerd staat bij het handelsregister in Nederland (Kamer van Koophandel) onder nummer 71017216; ook wel aangeduid als "wij", "ons" of "onze".
  3. Digitale Content: gegevens die door Ananda direct, of indirect via de Digital Content Provider, via de Website in digitale vorm worden aangeleverd. Deze term verwijst naar licentiesleutels, vouchers, seizoenspassen, opwaarderen van portemonnee, codes en cadeaubonnen die kunnen worden ingewisseld voor tegoed bij Digital Rights Management Platforms.
  4. Digital Content Provider: derden van wie Ananda het recht heeft verkregen om haar digitale content te verspreiden.
  5. Digital Rights Management Platform: derden die game- en softwaretitels publiceren of anderszins beschikbaar stellen en bij wie de Digitale Content kan worden ingewisseld voor krediet gerelateerd aan dat platform.
  6. Orderbevestiging: een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling.
  7. Partijen: Ananda en de Gebruiker samen.
  8. Partij: ofwel Ananda ofwel de gebruiker.
  9. Diensten: de diensten die Ananda via de website aanbiedt, inclusief maar niet beperkt tot die beschreven in artikel 4.
  10. Termen: een afkorting die wordt gebruikt om te verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden voor de website en verkoop van digitale inhoud (d.w.z. dit document dat u momenteel bekijkt).
  11. Gebruiker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die onze Website bezoekt en / of Digitale Content bestelt; waarnaar in deze Voorwaarden ook wordt verwezen als "u" of "uw".
  12. Website: de website die Ananda u aanbiedt op de volgende URL: www.allyouplay.com.
 4. Diensten aangeboden via de website
  1. Onze diensten bestaan ​​uit het aanbieden van een online winkel via de website voor het ontdekken en kopen van digitale inhoud die kan worden ingewisseld voor tegoed bij de relevante platforms voor het beheer van digitale rechten. Deze service omvat gebruikersaccountbeheer.
  2. Onze services omvatten ook het bieden van ondersteuning tijdens het bestelproces, het geven van algemene instructies over hoe u de digitale inhoud kunt verzilveren en het bieden van redelijke hulp als de digitale inhoud defect blijkt te zijn. Houd er echter rekening mee dat we zelf geen digitale inhoud produceren of uitgeven. Alle digitale inhoud wordt geproduceerd of uitgegeven door aanbieders van digitale inhoud en door ons te koop aangeboden via onze website en we kunnen voor bepaalde vragen afhankelijk zijn van ondersteuning door aanbieders van digitale inhoud.
 5. Digitale inhoud aanbieden
  1. Alle aanbiedingen voor digitale inhoud gaan vergezeld van een duidelijke beschrijving van alle functies die daarvoor relevant zijn, zodat u voldoende kunt overwegen of u een bestelling bij ons wilt plaatsen. We zullen ervoor zorgen dat digitale inhoud die via onze website wordt besteld:
   1. van de beschrijving, kwantiteit en kwaliteit zijn en beschikken over de functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken die u redelijkerwijs mag verwachten;
   2. geschikt zijn voor het doel waarvoor digitale inhoud van hetzelfde type normaal gesproken zou worden gebruikt; en worden geleverd met de juiste gebruiksinstructies
  2. De prijzen voor digitale inhoud worden via de website duidelijk als zodanig aangegeven in euro's (EUR) of andere toepasselijke lokale of internationale valuta's en zijn inclusief eventuele belasting over de toegevoegde waarde (btw) tegen het overeenkomstige wettelijke tarief, indien van toepassing. Hoewel prijzen voor digitale inhoud van tijd tot tijd kunnen veranderen, worden de totale en uiteindelijke prijs voor elke bestelling aangegeven bij uw bestelbevestiging en hebben prijswijzigingen geen invloed op bestellingen waarvoor we al een bestelbevestiging hebben verzonden.
 6. Hoe we bestellingen voor digitale inhoud verwerken
  1. Om in aanmerking te komen voor het bestellen van digitale inhoud via onze website, moet u:
   1. ten minste 18 jaar oud zijn, of ouder als dat volgens de toepasselijke wetgeving vereist is om een ​​juridisch bindende overeenkomst met Ananda aan te gaan;
   2. een consument zijn, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep (d.w.z. alleen voor persoonlijk gebruik); en
   3. niet van plan zijn de gekochte Digitale Content door te verkopen of anderszins beschikbaar te stellen aan andere derden dan de relevante Digital Rights Management Platforms.
  2. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanvaarding van de bestelling door de Digital Content Providers.
  3. U kunt via onze website digitale inhoud op de volgende manier bestellen:
   1. Nadat u zich heeft geregistreerd of inlogt op uw gebruikersaccount, kunt u beschikbare digitale inhoud van elke aanbieder van digitale inhoud aan uw winkelwagentje toevoegen.
   2. Zolang er ten minste één item met digitale inhoud in uw winkelwagentje zit, kunt u doorgaan naar de afrekenpagina om uw bestelling te bevestigen.
   3. We zullen u een Orderbevestiging sturen om onze aanvaarding van uw bestelling aan te geven en om de sluiting van een overeenkomst - beheerst door deze Voorwaarden - tussen u en Ananda te bevestigen.
   4. Mochten wij u, om welke reden dan ook, de bestelde Digitale Content niet kunnen leveren, dan zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
   5. We zullen de Digitale Content binnen 24 uur na verzending van een Orderbevestiging aan u ter beschikking stellen, tenzij anders aangegeven.
   6. Na het ontzegelen van de digitale inhoud of het verzilveren ervan binnen het Digital Rights Management Platform, is het wijzigen, ongedaan maken of terugbetalen van een bestelling niet langer mogelijk (zie clausule 7 voor meer informatie).
  4. U kunt via onze website digitale inhoud bestellen met alleen de volgende betaalmethoden, onder voorbehoud van redelijke beschikbaarheid:
   1. Creditcards geleverd door American Express, China Union Pay, Diners Club / Discover, JCB, MasterCard en Visa;
   2. De volgende elektronische portemonnee-schema's: Paypal;
   3. De volgende alternatieve betaalmethoden: iDEAL, P24, Sofort en Trustly.
  5. Houd er rekening mee dat betaalmethoden die via onze website worden aangeboden, mogelijk verdere autorisatie van externe uitgevers en schemabeheerders vereisen en dat dit de verwerking van uw bestelling kan vertragen. We behouden ons het recht voor om een ​​redelijk identiteitsbewijs te vragen als u kiest voor creditcardbetaling of als we anderszins een frauduleuze transactie verwachten.
  6. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat we uw bestelling niet kunnen uitvoeren. Als zodanig - en naast alle andere rechten om uw bestelling te weigeren of te annuleren - behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren om elk van de volgende redenen:
   1. de bestelde digitale inhoud is niet langer beschikbaar;
   2. de prijsstelling was een duidelijke fout en we kunnen redelijkerwijs niet worden gevraagd om een ​​dergelijke prijsfout te accepteren;
   3. uw betaling is niet ontvangen of kon anderszins niet goed worden verwerkt;
   4. we vermoeden dat uw bestelling niet in overeenstemming is met deze voorwaarden;
   5. het door u aan ons verstrekte e-mailadres is ongeldig, anders zouden we de digitale inhoud niet aan u kunnen leveren; of
   6. wij kunnen de Digitale Content niet aan u ter beschikking stellen wegens overmacht.
 7. Annuleringen en restituties
  1. U hebt het recht om uw bestelling voor digitale inhoud te annuleren, om welke reden dan ook, in de volgende scenario's: (a) totdat u de Orderbevestiging hebt ontvangen; of (b) binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop we de Digitale Inhoud voor u beschikbaar of toegankelijk maken. We kunnen u vragen om een ​​reden voor annulering op te geven, maar u hoeft ons dit niet te vertellen.
  2. Zodra u uw bestelling succesvol heeft geannuleerd op grond van artikel 7.1, heeft u recht op terugbetaling en zullen wij u terugbetalen binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop we op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om een ​​beroep te doen op uw recht om uw bestelling te annuleren. Alle restituties worden uitbetaald via dezelfde betaalmethode die bij de oorspronkelijke bestelling is gebruikt.
  3. Als u uw bestelling wilt annuleren, raden we u aan dit op de volgende manieren te doen: (a) door het formulier voor herroeping in te vullen en te verzenden zoals aangegeven in bijlage 1; (b) door contact met ons op te nemen via de in clausule 2.3 beschreven middelen en door ondubbelzinnig uw beslissing te vermelden om uw bestelling te annuleren.
  4. Niettegenstaande clausule 7.1, hebt u niet langer het recht om uw bestelling te annuleren of anderszins een terugbetaling voor uw bestelling te krijgen: (a) zodra u ons heeft gevraagd om de verzegeling van de digitale inhoud te verwijderen - zodat u de digitale inhoud daadwerkelijk kunt bekijken of bekijken - en daarna u bent er uitdrukkelijk mee akkoord gegaan dat u afstand wilt doen van uw recht om uw bestelling te annuleren of anderszins de verkoopovereenkomst voor de Digitale Inhoud te herroepen; of (b) zodra u de digitale inhoud met succes heeft ingewisseld bij het relevante Digital Rights Management Platform.
 8. Gebruik van digitale inhoud
  1. Digitale inhoud die van Ananda is gekocht, moet worden ingewisseld met het Digital Rights Management Platform waarvoor deze is geadverteerd vóór de vervaldatum die is aangeklaagd bij de aanbieding voor de digitale inhoud. Als u digitale inhoud niet vóór de vervaldatum inwisselt, kunt u de waarde ervan op geen enkele manier verzilveren. Voor alle duidelijkheid: u heeft geen recht op enige terugbetaling door ons als u digitale inhoud niet vóór de vervaldatum hebt ingewisseld.
  2. Zodra de digitale inhoud aan u beschikbaar is gesteld, bent u verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid en veiligheid van eventuele licentiesleutels, vouchers, seizoenspassen, opwaarderingen van portemonnees en cadeaubonnen. U stemt er uitdrukkelijk mee in om geen digitale inhoud te delen met andere derden dan het Digital Rights Management Platform waarvoor deze bedoeld is.
 9. Diensten en inhoud van derden
  1. Houd er rekening mee dat uw gebruik van digitale inhoud gewoonlijk onderworpen is aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die worden verstrekt door de producenten van de digitale inhoud (bijv. Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers of EULA's). U garandeert dat u zult voldoen aan al dergelijke aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar wordt verwezen.
  2. Bovendien kunnen we, om u een betere gebruikerservaring van de website te bieden, het gebruik van technologiecomponenten van derden vereisen, die mogelijk onderworpen zijn aan uw instemming met de voorwaarden van deze derden. Wij streven ernaar om de toepasselijkheid van dergelijke aanvullende voorwaarden waar mogelijk duidelijk aan te geven.
  3. We kunnen ook inhoud van derden weergeven via onze website (bijvoorbeeld via frames). Die inhoud is de exclusieve verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de derde partij die deze aan u ter beschikking stelt. We geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarachtigheid of juridische status van dergelijke inhoud van derden en wijzen elke aansprakelijkheid in dit verband af.
 10. Wat we van je verwachten
  1. Wanneer u onze website of services gebruikt, moet u:
   1. alles in het werk stellen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gebruikersaccount en inloggegevens voor de website of services te beschermen;
   2. andere gebruikers niet bedreigen of lastig vallen;
   3. onze website, digitale inhoud of diensten niet gebruiken voor de verwerking van inbreukmakende of anderszins onwettige inhoud;
   4. ngeen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Ananda of een derde partij, en geen andere onrechtmatige handelingen plegen jegens Ananda, Digital Content Providers, Digital Rights Management Platforms of enige andere derde partij;
   5. onze website of diensten niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
   6. geen geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot of anderszins betrokken te zijn bij onze Services of Website, behalve het gebruik van interfaces die expliciet door ons zijn verstrekt voor gebruik door onze gebruikers;
   7. de toegang tot of het gebruik van de website of diensten voor andere gebruikers niet hinderen, beperken of belemmeren;
   8. geen toegang krijgen tot de accounts van andere gebruikers, digitale inhoud, of anderszins toegang krijgen tot delen van onze website of diensten waarvan u op de hoogte bent of redelijkerwijs zou moeten weten dat ze niet beschikbaar of toegankelijk voor u zullen worden gemaakt;
   9. de website, digitale inhoud of diensten niet aanpassen, wijzigen of reverse-engineeren, behalve voor zover dergelijke acties niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;
   10. niet opzettelijk de veiligheid van onze website of diensten testen, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;
   11. niet doorverkopen of anderszins opnieuw (toegang tot) onze Diensten of Digitale Inhoud aanbieden, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;
   12. voldoen aan al onze redelijke instructies met betrekking tot het gebruik van digitale inhoud, de services en de website, inclusief deze voorwaarden; en
   13. voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot online gedrag, non-discriminatie, intellectuele eigendomsrechten en gegevensbescherming.
 11. Opschorting of beëindiging van diensten of toegang tot de website
  1. We hebben het recht om uw toegang tot of gebruik van onze website en diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, met onmiddellijke en voor onbepaalde tijd, en zonder voorafgaande kennisgeving, als u, naar eigen goeddunken te bepalen, niet voldoet aan een van de instructies genoemd in Clausule 10.1 of andere delen van de Voorwaarden. U heeft hiervoor geen recht op enige vergoeding of restitutie.
  2. Niettegenstaande clausule 11.1, zullen we redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van elke beslissing om uw toegang tot of gebruik van de website of diensten op te schorten of te beëindigen voordat een dergelijke beslissing van kracht wordt.
  3. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt en schade veroorzaakt, heeft onze beslissing om uw toegang tot of gebruik van de website of diensten op te schorten of te beëindigen geen invloed op ons recht om ook schadevergoeding te eisen en behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om schadevergoeding te eisen. en kosten.
 12. Door gebruikers gegenereerde inhoud
  1. Mogelijk kunt u via onze website of diensten inhoud opslaan, uploaden, indienen of anderszins laten verwerken. Door dit te doen, behoudt u alle rechten die u hebt met betrekking tot deze inhoud, maar verleent u ons, de aanbieders van digitale inhoud, digitale rechtenbeheerplatforms, evenals alle door ons ingeschakelde onderaannemers, een wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije, volledig betaalde , niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, opslaan, hosten, reproduceren, weergeven, wijzigen en distribueren van dergelijke inhoud met het oog op het leveren, promoten, genereren van inkomsten en het verbeteren van onze website en diensten. U garandeert en verklaart dat u gerechtigd bent om deze licentie aan ons, de Digital Content Providers, Digital Rights Management Platforms en onze onderaannemers te verlenen zonder inbreuk te maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten.
  2. U stemt ermee in om alle partijen die worden genoemd in clausule 12.1 te vrijwaren van en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, claims, schade en uitgaven van derden (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met inhoud die is opgeslagen, geüpload, ingediend of anderszins verwerkt via de Services of Website door jou.
  3. We hebben het recht om al uw inhoud die is opgeslagen, verzonden of anderszins verwerkt via onze Services of Website te verwijderen, indien nodig om onze rechten of de rechten van derden te beschermen. We hebben het recht om dit met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te doen, maar we zullen proberen u van tevoren op de hoogte te stellen om u een redelijke tijd te geven om de inbreuk zelf te beperken. Voor zover wettelijk toegestaan, zullen we u op de hoogte stellen van alle meldingen die we van een derde partij ontvangen waarin wordt beweerd dat u inbreuk maakt op hun rechten.
 13. Wijzigingen aan de website en services
  1. We hebben het recht om de Services en de Website te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen. We streven ernaar dit te doen met zo min mogelijk nadelige gevolgen voor uw toegang tot of gebruik van de Diensten en Website en zullen proberen u van tevoren op de hoogte te stellen van eventueel onderhoud. Met betrekking tot de wijzigingen die worden beschreven in Clausule 13.1, zullen we ons best doen om u ten minste 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.
  2. We hebben het recht om op elk moment en om welke reden dan ook permanent te stoppen met het leveren van de Services aan u of te stoppen met het aanbieden van de Website aan u. Daarnaast hebben we het recht om de functionaliteit van de Services en Website te beperken. Met betrekking tot de wijzigingen die worden beschreven in Clausule 13.2, zullen we onze uiterste best doen om u ten minste één maand van tevoren op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.
 14. Wijzigingen in de voorwaarden
  1. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle wijzigingen in de voorwaarden worden voor alle gebruikers onmiddellijk van kracht nadat de wijzigingen op onze website zijn geplaatst of nadat ze u via andere passende middelen op de hoogte hebben gesteld van de wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, moet u uw gebruik van de diensten en website stopzetten en kunt u geen verdere digitale inhoud kopen.
 15. Gegevensbescherming en privacy
  1. Om onze website of diensten aan u te kunnen leveren, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens verwerken. Daarnaast kunt u er zelf ook voor kiezen om inhoud die uw persoonsgegevens bevat op te slaan, te uploaden, te verzenden, in te dienen of anderszins te laten verwerken via onze website of diensten.
  2. In ons privacybeleid (beschikbaar op https://www.allyouplay.com/en/privacy-notice) wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en beschermen wanneer u onze Services of Website gebruikt. Zorg ervoor dat u deze leest voordat u onze Services gaat gebruiken. Door onze website en diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met dat privacybeleid.
 16. Beveiliging en verantwoorde openbaarmaking
  1. We erkennen het belang van het veilig houden van onze systemen en gegevens, dus veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. We realiseren ons echter dat, ondanks onze inspanningen, er nog steeds kwetsbaarheden kunnen bestaan. Als u per ongeluk een kwetsbaarheid tegenkomt in onze Services of Website, vragen we u:
   1. meld dit zonder onnodige vertraging aan ons, zodat we zo snel mogelijk mitigerende maatregelen kunnen nemen;
   2. de kwetsbaarheid niet meer uitbuiten of anderszins gebruiken dan strikt noodzakelijk is om de omvang ervan te beoordelen en aan ons te rapporteren (bv. de Diensten of Website niet verstoren voor andere Gebruikers, geen gegevens kopiëren van onze systemen en de kwetsbaarheid niet gebruiken om aanvallen of massacommunicatie lanceren tegen websites of diensten van derden);
   3. de kwetsbaarheid niet delen met een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en
   4. U dient ons een kwetsbaarheidsrapport te sturen via e-mail op [email protected] We streven ernaar om binnen tien werkdagen op uw melding te reageren en uw melding en identiteit als vertrouwelijke informatie te behandelen.
  2. We komen overeen om geen schadeclaim tegen u in te dienen voor het ontdekken van een beveiligingsprobleem op onze website, op voorwaarde dat u de stappen beschreven onder clausule 16.1 heeft gevolgd.
 17. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Al onze intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, modelrechten, databankrechten en knowhow, in verband met de Diensten, de Digitale Inhoud of de Website, inclusief de selectie en rangschikking van de door de gebruiker gegenereerde inhoud waarnaar wordt verwezen in clausule 12, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Ananda en, voor zover van toepassing, haar externe licentiegevers (bijv. aanbieders van digitale inhoud).
  2. Deze voorwaarden verlenen u geen licentie of ander recht om onze handelsmerken, logo's of ontwerpen te gebruiken, noch dragen wij enig intellectueel eigendom aan u over.
 18. Garanties
  1. We proberen onze Services te leveren met een commercieel redelijk niveau van vaardigheid en zorg. Behalve zoals uitdrukkelijk beschreven in deze Voorwaarden, sluiten we echter, voor zover wettelijk toegestaan, alle garanties, voorwaarden of verklaringen met betrekking tot de Digitale Inhoud, de Diensten of Website uit. We doen bijvoorbeeld geen garanties of toezeggingen over de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, niet-inbreuk of geschiktheid voor uw behoeften van onze Diensten en Website. De diensten en website worden geleverd "zoals ze zijn".
 19. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
  1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u, direct of indirect, lijdt in verband met het gebruik van onze Website of Diensten, ongeacht de aard van de claim (d.w.z. onrechtmatige daad, contract of anderszins).
  2. Mocht de uitsluiting van aansprakelijkheid zoals bepaald in artikel 19.1 jegens u niet afdwingbaar zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van schade met een maximum van de waarde van de door ons geplaatste en aanvaarde bestelling (en).
  3. Geen van de uitsluitingen of beperkingen vermeld in deze Voorwaarden zijn van toepassing op schade die bestaat uit persoonlijk letsel of overlijden, of schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van onze kant.
  4. U stemt ermee in ons te vrijwaren en ons te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, claims, schade en uitgaven van derden (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de services of website.
 20. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  1. Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland, zonder toepassing van conflicterende wetten. We zullen eerst proberen om elk geschil dat ontstaat in der minne te regelen. Als we niet tot een minnelijke schikking kunnen komen, moet u geschillen die ontstaan ​​in verband met de website, de diensten of de voorwaarden eerst voorleggen aan het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie (beschikbaar op https: // ec.europa.eu/consumers/odr). We doen hetzelfde als u in België, Duitsland, Luxemburg of Polen woont. In alle overige gevallen zullen geschillen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  2. Als u onze services of website alleen voor persoonlijk gebruik gebruikt (dwz u bent een consument) en u woont in een Europees land dat, door dwingend recht, de keuze van het recht, de jurisdictie of de locatie zoals beschreven in Clausule 20.1 niet toestaat, de wetten van het land waar u woont, en geschillen kunnen worden voorgelegd aan uw lokale jurisdictie en locatie.
 21. Diversen
  1. Deze voorwaarden zijn voornamelijk beschikbaar in het Engels en alle overeenkomsten die daarop van toepassing zijn, worden geacht in het Engels te zijn gesloten. Gemakshalve kunnen vertalingen in andere talen worden geleverd, maar het Engelse origineel is altijd leidend met betrekking tot de interpretatie van deze Voorwaarden en alle overeenkomsten die daarop van toepassing zijn.
  2. We hebben het recht om onze rechten en plichten met betrekking tot onze uitvoering van de services zonder uw toestemming aan derden uit te besteden.
  3. Mocht enige bepaling van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en komen Ananda en de Gebruiker overeen te goeder trouw te onderhandelen over een geldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk benadert. mogelijk de bedoeling van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, om deze te vervangen.
  4. Het nalaten door Ananda om enige bepaling van de Overeenkomst op enig moment af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van haar recht onder deze Voorwaarden, noch zal het afbreuk doen aan haar recht om daaropvolgende actie te ondernemen.